Gemeentehuis Zundert
Foto: Gemeente Zundert

Wij zoeken enthousiaste mensen met oog voor de leefomgeving en hart voor de mensen daarin. Wil jij vanuit je organisatie met ons meedoen en meedenken hoe we onze inwoners, ondernemers en organisaties het beste betrekken bij de toekomst van hun leefomgeving? Wat vindt jij daarbij belangrijk? Wat moeten we zeker niet vergeten? Heb jij goede voorbeelden waar we van leren en inspireren? We spreken er graag over in de Spiegelgroep Z!

Omgevings wet spiegelgroep
Foto: gemeente Zundert

Wat gaan we doen?

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en belanghebbenden maken we een omgevingsvisie voor de gemeente Zundert. In de omgevingsvisie staat straks wat wij met elkaar belangrijk vinden in onze leefomgeving. Over alles wat we buiten zien, horen en ruiken. Dit gaat over gebouwen, wegen en water, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het buitengebied, bereikbaarheid en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving.

We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen. De onderdelen van onze leefomgeving, waar we trots op zijn, willen we graag beschermen en verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Daarom gaan we in 2021 samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden in gesprek.

De Spiegelgroep Z adviseert in de participatie met deze partijen.

De spiegelgroep denkt mee en adviseert op welke manier iedereen zijn ideeën en standpunten kan inbrengen. In het bijzonder kijken we of dit goed wordt uitgevoerd en wat de resultaten betekenen. De spiegelgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de samenleving. Denk hierbij aan leefbaarheid, (vrijetijds)economie, wonen, cultuur, landschap, zorg, sport/bewegen, onderwijs en niet te vergeten jongeren. In de spiegelgroep is plek voor 10 tot 12 vertegenwoordigers. We streven naar een evenredige vertegenwoordiging van deze thema’s.

Wat betekent deelname aan de spiegelgroep Z?

We komen ongeveer één keer per kwartaal bij elkaar. De vergadering vindt ’s avonds plaats en duurt maximaal 1½ uur. De vergaderingen zijn digitaal. Wanneer het mogelijk is en we het nodig vinden komen we bij elkaar in het Raadhuis. De agenda voor de spiegelgroep wordt samen voorbereid. De eerste keer komen we eind maart bij elkaar. Dan maken we kennis met elkaar, bespreken we de verwachtingen en hoe het vervolgproces eruit ziet.

We stellen de omgevingsvisie op omdat dit verplicht is vanuit de omgevingswet.

De Omgevingswet verzamelt wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Er komt één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. De verwachting is dat de omgevingswet 1 januari 2022 in gaat.

Enthousiast geworden?

Dan ontvangen we graag jouw aanmelding met je naam, organisatie en motivatie (maximaal 5 regels)! Je kunt je aanmelden bij Bulent Acer via b.acer@zundert.nl vóór maandag 1 maart. In de week van 8 maart nemen we contact met je op. Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Bulent Acer.

(Bron: Gemeente Zundert)