(Bron/foto: gemeente Zundert)

Containers voor restafval én oud papier en karton, ondergrondse glascontainers én brenglocaties voor luiers en incontinentiemateriaal: in de loop van 2023 vinden er grote veranderingen plaats rond de inzameling van huisafval in onze gemeente.

‘Het komende jaar verandert er nog niets. Wij grijpen 2022 aan om onze inwoners te helpen op weg naar de nieuwe manier van inzamelen in 2023. Dit doen wij door intensief en duidelijk te communiceren over het belang van goed scheiden en hoe dit te doen’, opent wethouder Duurzaamheid, Milieu en Afval, Johan de Beer.

Verbetering van service

De veranderingen verbeteren de service. Huishoudens krijgen drie containers: naast de huidige GFT-container, komen er containers bij voor restafval én oud papier en karton. Op de container voor restafval, is het diftar-principe van toepassing. Bij diftar (gedifferentieerde tarieven) geldt: hoe minder restafval iemand aanbiedt, hoe lager de kosten. De precieze toepassing van diftar wordt in 2022 duidelijk. De blauwe afvalzak verdwijnt. Verder vervangen ondergrondse glascontainers de huidige, bovengrondse en komen er brenglocaties voor luiers en incontinentiemateriaal.

Bij restafval verandert ook de inzamelfrequentie. Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld. De inzamelfrequentie van plastic, metalen en drankkartons (PMD), GFT én oud papier en karton verandert niet.

VANG-doelstelling

Aan de veranderingen ligt een duurzaamheidsgedachte ten grondslag: het toewerken naar de VANG-doelstelling. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Met andere woorden: inzetten op recycling. ‘Om naar deze doelstelling toe te werken, proberen wij – door goed scheiden – het restafval in onze gemeente te verminderen. Restafval is namelijk de enige afvalstroom die niet gerecycled wordt’, legt De Beer uit. ‘Naast dat de nieuwe manier van inzamelen bijdraagt aan het behalen van de VANG-doelstelling, heeft deze nog andere voordelen. Zo zorgt dit voor een fraaier straatbeeld, vermindert het overlast van stank en ongedierte én gaat het zwerfafval tegen’.

Marktontwikkelingen

Welke impact de nieuwe vorm van inzamelen heeft op de afvalstoffenheffing, is nog niet bekend. ‘Hierbij zijn wij volledige afhankelijk van de marktontwikkelingen en regionale samenwerking. Eind 2022 weten wij wat de tarieven gaan zijn’, besluit De Beer.