(Bron/foto: overheid.nl/brabantsedelta)

12de besluit droogte 2022: intrekken onttrekkingsverboden oppervlaktewater

Neerslag en herstel afvoeren

Als gevolg van de gevallen neerslag en minder verdamping in de afgelopen weken zijn de afvoeren voor de deelstroomgebieden weer enigszins hersteld. Voor de komende periode wordt wisselvallig weer verwacht. Er wordt geen watervraag meer verwacht. Er is besloten het onttrekkingsverbod in een alle deel stroomgebieden in te trekken. (zie bijlage, figuur 1)

B E S L U I T :

De onttrekkingsverboden voor onderstaande gebieden worden volledig ingetrokken:

 • •Nummer 2 – Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal
 • •Nummer 3 – Dongevallei
 • •Nummer 4 – Stroomgebied van de Oude Leij
 • •Nummer 5 – Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij
 • •Nummer 6 – Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek
 • •Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)
 • Nummer 7w – Bovenmark (waterloop zelf)
 • •Nummer 8 – Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)
 • •Nummer 8w – Aa of Weerijs (waterloop zelf)
 • •Nummer 9 – Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda
 • •Nummer 10 – Brandse vaart en zijbeken
 • •Nummer 11 – Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop
 • •Nummer 12 – Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)
 • •Nummer 12w – Molenbeek (waterloop zelf)
 • •Nummer 13 – De Wouwse gronden Oost
 • •Nummer 13west – De Wouwse gronden West
 • •Nummer 14 – Ligne
 • •Nummer 15 – Bleekloop en Zoom

Vorig artikelGoede belangstelling bij herdenking drama Vloeiweide.
Volgend artikelVoetbalvereniging Rijsbergen