(Bron/foto: gemeente Zundert)

Deze week start de Belastingsamenwerking West-Brabant met het maken van foto’s voor de eindejaarscontrole.

Zij maken – vanaf de openbare weg – foto’s van gebouwen waar een bouw- of sloopvergunning op zit.
Zo kunnen zij bepalen wat de voortgang van de bouw of sloop is op 1 januari 2022.