raadhuis zundert

In het voorjaar van 2021 starten wij met de uitvoering van het project ‘reconstructie Oranjestraat’. Op deze pagina vindt u informatie over de aanleiding, de planning én het nieuwe, definitieve ontwerp.

Aanleiding

Dit project start om een aantal redenen. Ten eerste de bomen aan het deel van de Oranjestraat gelegen tussen de beide uiteinden van de Nassaustraat. Deze zorgen voor veel overlast. Wortelopdruk zorgt voor onveilige stoepen en een ongelijke weg.

Ook het verouderd, gemengd rioolstelstel is aan vervanging toe. Er komt een gescheiden rioolstelsel: hierbij stroomt het rioolwater door een andere buis dan het regenwater. Tijdens deze reconstructie stellen wij spuwers beschikbaar. Met deze spuwer kunt u het regenwater – op uw eigen perceel – afkoppelen van het gemengd riool. Onder het kopje ‘Spuwer’ vindt u hierover meer informatie.

Tenslotte de openbare verlichting, deze komt uit het bouwjaar 1976 en is sterk verouderd. Bij de reconstructie van de Oranjestraat, worden deze lichtmasten vervangen door energiezuinige masten.

Meer informatie vind je hier

(Bron: gemeente zundert)
(Foto: Charles van Campenhout)