raadhuis zundert

Vier inwoners van gemeente Zundert ontvangen Koninklijke Onderscheiding tijdens Lintjesregen 2021Ad Taks uit Klein Zundert, Frans Hereijgers uit Achtmaal, José van Alphen-Maas uit Rijsbergen en Riet Huijbregts-Voermans uit Wernhout zijn vandaag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Joyce Vermue verraste de vier gedecoreerden bij de voordeur met muziek en taart. En uiteraard de Koninklijke Onderscheiding, die werd opgespeld door de familieleden van de gedecoreerden. De vier gedecoreerden ontvingen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Vanwege de coronamaatregelen werd de Lintjesregen ook dit jaar sober gevierd. Desondanks zet burgemeester Vermue hen graag in het zonnetje: “Ik heb een enorme waardering voor deze mensen. Zeker in deze tijd. Ze belichamen ‘de gemeenschapszin’ van de gemeente Zundert. Ze vormen – soms ongemerkt – het hart van een gemeenschap. Ze beïnvloeden de levens van andere mensen positief, door het doen van kleine en grote dingen.
Dat moeten we eren.”

Over de gedecoreerden

De heer Ad C.J.M. Taks, 28-04-1959
Ad Taks kenmerkt zich als ambassadeur voor het behoud van levend cultureel erfgoed. Hij zet zich in voor het (terug)fokken van uitgestorven huisdierrassen, die een verrijking zijn voor de biodiversiteit van Nederland. Deze rassen zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de streek. Dankzij een fokkerijprogramma, de inzet van zijn netwerk en publiciteit heeft hij het Chaams Hoen gered en wereldwijd op de kaart gezet als bekend streekproduct van de Baronie. Ook bracht hij het bijna uitgestorven Heidekoetje naar Zundert. Waar de kudde ervoor zorgt dat de oude heide type in stand blijft. Dit alles deed hij vanuit bestuurs- en vrijwillige functies bij onder andere, Stichting Zeldzame Huisdieren, Chaamse Hoenderclub, Kleindier Liefhebbers Nederland, Nederlandse Hoenderclub, Wageningen Universiteit & Research, Natuurmonumenten en Stichting Pelicaen Chaam.

De heer Frans J.P. Hereijgers, 08-02-1961
De rode draad in het actieve vrijwilligersleven van Frans Hereijgers is muziek. Al jaren regelt hij de muziek en het geluid bij diverse organisaties en verenigingen. Bij carnavalsvereniging de Goudpoepers schrijft hij regelmatig een carnavalskraker. En hij organiseert en speelt mee met het jaarlijkse Achtmaols cabaret op carnavalsdinsdag.Frans Hereijgers is ook actief voor het corso. Binnen het buurtschap Achtmaal is hij van alle markten thuis. Hij is met name mede verantwoordelijk voor de opbouw en afbraak van de tent. Hij schrijft voor het buurtschap jaarlijks een Corsong. Daarnaast regelt hij ook het geluid en de techniek bij grote evenementen van muziekvereniging Sint Martinus en het dorpsfeest van Achtmaal. Dit doet hij ook voor de communie- en gezinsvieringen in de kerk, waar hij met kinderen de muzikale invulling van de communie oefent en verzorgt. Hij is 10 jaar voorzitter geweest van de parochiële caritasinstelling H. Cornelius. De Caritas instelling richt zich op de medemens die het wat minder breed heeft. Tot slot heeft hij in verschillende bands gespeeld en dit doet hij allemaal naast zijn loodgietersbedrijf.

Mevrouw José E.J. van Alphen-Maas, 02-04-1946
José van Alphen is 37 jaar lang penningmeester geweest bij buurtschap De Kruispad. Naast het op orde houden van de financiën was zij bij de organisatie van vele activiteiten betrokken. Van het regelen van attenties voor buurtgenoten tot het organiseren van gouden bruiloften. Het buurtschap heeft 26 jaar geleden een woning bij Amarant geadopteerd en sinds die tijd wandelt zij wekelijks met de bewoners. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Sint Bavoparochie en het Nationale jongerenkoor. En sinds 2 jaar is ze actief als vrijwilliger bij verschillende activiteiten bij ouderenzorgorganisatie Avoord. Tot slot was ze meer dan 10 jaar tot grote steun als mantelzorger voor haar zus, die een chronische ziekte had.

Mevrouw Riet M.J. Huijbregts-Voermans, 28-08-1948
Riet Huijbregts is een betrokken inwoners van Wernhout. Ze zet zich sinds 1990 in voor D’n Vrouwenbond Wernhout. Eerst als penningmeester. Daarna als algemeen bestuurslid. Ook is ze ruim 30 jaar wijkleidster bij deze vereniging. Vanuit deze rollen organiseert ze fiets- en wandeltochten en dagtripjes. Ze bedenkt nieuwe activiteiten en workshops. Ze gaat op bezoek bij de leden. Daarnaast is ze sinds 2006 een betrokken vrijwilliger bij de Zonnebloem. Hier houdt ze de mensen gezelschap bij allerlei activiteiten, en verzorgt ze versiering en attenties bij vieringen en ziekten. Bij de Parochie de Heilige Drie-Eenheid verzorgt mevrouw Huijbregts al 25 jaar het interieur en versiert ze de kerk. Niet alleen bij speciale gelegenheden maar heel het jaar door.

Ook namens Rijsbergen Digitaal van harte gefeliciteerd voor de gedecoreerde.

(Bron/foto : Charles van Campenhout -Zundert breed – gemeente Zundert)