raadhuis zundert

Vanwege de aanstaande pensionering van de huidige griffier – drs. J.J. (Jan Jaap) Rochat – is de gemeenteraad op zoek gegaan naar een geschikte opvolger.
Na een zorgvuldig selectieproces draagt de werkgeverscommissie de heer Mark van Oosterwijk voor als de nieuwe griffier van de gemeente Zundert met ingang van 18 oktober 2021. De benoeming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 13 juli a.s.

De nieuwe griffier
Mark van Oosterwijk is 35 jaar en woonachtig in Goirle, waar hij ook sinds 2006 raadslid is, waarvan hij geruime tijd fractievoorzitter van een lokale partij was.
Hij studeerde bestuurskunde in Tilburg en sinds 2019 is hij werkzaam als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de gemeente Oisterwijk.
De raad wordt door de griffie inhoudelijk en procedureel ondersteund in de uitvoering van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad.
Hij of zij legt rechtstreeks verantwoording af aan de gemeenteraad en staat tevens aan het hoofd van de griffie.

(Bron: gemeente Zundert – foto: Charles van Campenhout))