Het parochiebestuur van de R.K. Parochie Christus Koning gemeente Zundert heeft in  brief aan de parochianen informatie gedeeld over het parochieel beleidsplan voor de komende jaren.
Een van de vragen is: hoe verder met de kerkgebouwen?
Door het teruglopend aantal kerkbezoekers en de verminderde inkomsten heeft het kerkbestuur zich moeten beraden over het gebruik van het aantal kerkgebouwen.

Voor alle kerkgebouwen geldt: we willen ze een betekenisvolle plaats geven in de dorpskern. Om dit te realiseren wil het parochiebestuur inwoners graag hierbij betrekken. Het doel is om met uw inzet en meedenken tot een kerkenvisie te komen. Een kerkenvisie is een document waarin het parochiebestuur aangeeft hoe zij denkt over het toekomstig gebruik van de (kerk)gebouwen in Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert.

Om te beginnen willen wij graag uw mening horen. Hiervoor is er een enquete opgesteld met een aantal vragen. Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk inwoners de enquête invullen. Ook al gaat u nog maar af en toe, of niet naar de kerk, wij vernemen graag uw mening!

(Bron/foto: samenzundert.nl)