Bijdrage van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden, Twan van Duijnhoven

Op 24 augustus 1888 huwde in Rijsbergen de in Made en Drimmelen geboren Bastiaan Hessels met de in Rijsbergen geboren Elizabeth Magielsen. Zij was de dochter van Franciscus Magielsen en Maria Christina Brosens. Met dit huwelijk werd de basis gelegd voor meer dan 125 jaar Hessels aan het huidige adres Sint Bavostraat 19 in Rijsbergen. Na hun huwelijk vestigen Bastiaan en Elizabeth zich in Rijsbergen.

Kadastrale kaart uit circa 1832 waarop de smederij van Pieter Magielsen staat op huidig adres Sint Bavostraat 19.

Franciscus Magielsen was de zoon van Petrus Magielsen die reeds in 1821 een smederij had op dat adres. Hij zette het bedrijf van zijn vader voort. Franciscus en zijn echtgenote Maria Brosens kregen vier kinderen, drie dochters en één zoon. Hun zoon Lodewijk, ook hoefsmid, overleed echter al op 23 jarige leeftijd. Door het huwelijk van hun dochter Elizabeth met Bastiaan Hessels werd de smederij toch voortgezet en wel door Bastiaan Hessels. De belangrijkste werkzaamheden waren het beslaan van de paarden en het aanbrengen van ijzeren banden rond de houten wielen van de karren. Daarnaast runde ze ook nog een kleine winkel waarin zij knopen, band, sajet en dergelijke verkochten. Bastiaan en Elizabeth kregen drie kinderen. Vlak na de geboorte van hun derde kind overleed in september 1891 moeder Elizabeth. Bastiaan hertrouwde ongeveer 1,5 jaar later met Louisa Maria Dimphena Magielsen, de oudere zus van Elizabeth. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen. Na verloop van tijd leerde zoon Ludovicus het vak van (hoef)smid en werkte samen met zijn vader in de smederij.

Vader Bastiaan Hessels en zoon Ludovicus Hessels voor hun smederij, circa 1910.

In 1915 nam Ludovicus het bedrijf van zijn vader over. Hij was intussen getrouwd met de ook in Rijsbergen geboren Christina Catharina Angelina Magilse. In 1925 werd het oude pand afgebroken. Er kwam een woning, winkel en smederij voor terug. In de winkel werden ijzerwaren, land- en tuinbouwgereedschappen en huishoudelijke artikelen verkocht.

Uit het huwelijk van Ludovicus en Christina werden acht kinderen geboren. Hun zoon Henricus Leonardus Antonie (Henny) vestigde zich rond 1954 naast het pand van zijn vader als loodgieter. Dit was de basis voor het huidige Installatiebedrijf Hessels welke op dit moment is gevestigd op Sint Bavostraat 17. Hun andere zoon Adrianus Johannes (Janus) zette het bedrijf van zijn vader Ludovicus voort. Vrij snel daarna werd de winkel uitgebreid en vernieuwd en werden drogisterijenartikelen en speelgoed in het assortiment opgenomen. Het werk in de smederij liep terug doordat het beslaan van paarden, maar ook het gebruik van karren sterk was teruggelopen. Janus trouwde in 1954 met Petronella Maria Cornelia Johanna Goossen. Hun zoon Ludovicus (Louis) geboren in 1957 nam in 1981 het bedrijf van zijn vader over en werd hiermee de vierde generatie Hessels die het bedrijf runde. Samen met zijn vrouw Yvonne besloten zij om de smederij te sluiten en zich volledig te richten op de winkel. De ruimte van de smederij werd bij de winkel betrokken en het assortiment werd behoorlijk uitgebreid met diverse dagelijks benodigde artikelen.

Op onderstaande foto staan links de winkel en de woning van Janus Hessels. Voor de winkel staan diverse artikelen op de stoep uitgestald. Het gebouw rechts op de foto werd de laatste jaren door Henny Hessels gebruikt als werkplaats en magazijn van zijn loodgietersbedrijf. In 1975 is dit pand gesloopt bij de reconstructie van de Sint Bavostraat.

Na het sluiten van het postkantoor in Rijsbergen vestigde er in de winkel van Hessels begin jaren negentig een postagentschap. Louis en Yvonne gingen met hun tijd mee en wijzigden ook het assortiment wanneer dat nodig was. Het speelgoed en de schrijfwaren verdwenen en daar kwamen uitgebreidere drogisterijartikelen voor terug. Ook kon men er terecht voor het maken van pasfoto’s.

Drogisterij Hessels in 2012 .

(foto Kees Wittenbols).

Na het overlijden van Louis in januari 2015 heeft zijn echtgenote Yvonne de winkel nog bijna twee jaren voortgezet, maar uiteindelijk besloot ze om de winkel te sluiten. In november 2016 werd de winkel gesloten. Dit was het einde van een lange geschiedenis van meer dan 125 jaar Hessels op het huidige adres Sint Bavostraat 19 te Rijsbergen.

Op dit moment wordt het pand gesloopt en gaat dit plaats maken voor appartementen. Vele Rijsbergenaren zijn in hun leven ooit in de smederij en/of winkel van de familie Hessels geweest en denken met veel plezier terug aan de service en de klantvriendelijkheid die men daar aantrof.

1 oktober 2021. Voorkant en achterkant van de drogisterij welke wordt gesloopt

(foto: Twan van Duijnhoven)

7 oktober 2021. De laatste resten van de drogisterij. Volgende week is het kaal.

(foto: Twan van Duijnhoven)

Bronnen:

Ondernemend Rijsbergen, Heemkundekring De Drie Heerlijkheden, Jose Buiks-Hendrickx

Hessels: van smederij tot drogisterij, Zundertse Bode van 5 oktober 2016, Mieke van Meer

Genealogie van Bastiaan Hessels beschikbaar gesteld door Kees Lieshout