Kort geleden heb ik samen met buurtbewoner Klaas van Dam een symbolisch startsein mogen geven voor de werkzaamheden aan de Oranjestraat in Rijsbergen.
Klaas van Dam woont in de Oranjestraat die een nieuwe klimaat adaptieve inrichting krijgt.

Deze inrichting is samen met de inwoners tot stand gekomen en wel zodanig dat er geen bezwaren zijn gekomen. Participatie heeft hier echt toe geleid.
Naast een duurzaam veilige inrichting en slim-duurzame verlichting zal de aanplant van bomen niet ontbreken. Het verouderd, gemengd riool wordt vervangen door een gescheiden infiltratie riool en waardoor het regenwater in de grond kan zakken.
Dat is gunstig bij droge periodes en het is goed voor het grondwaterpeil. Ook hebben de nodige bewoners aangegeven afgekoppeld te willen worden.
Hemelwater komt daarmee in de tuinen terecht.
Hierbij helpt een ‘Brickey’ natuurlijk.Succes gewenst aan Gommers Grondwerken bij de verdere uitvoering!

(Bron/foto: Patrick Kok wethouder gemeente Zundert)