(Bron/foto: Zundert hart veilig)

Bij een acute hartstilstand is de snelheid van handelen van levensbelang. Als niet binnen 6
minuten gestart wordt met reanimeren en het toedienen van een schok door middel van een
AED dalen de overlevingskansen dramatisch.

Omdat ook in onze gemeente op veel plaatsen de ambulance niet binnen dat tijdsbestek ter
plaatse kan zijn, is de inzet van vrijwilligers met een AED vaak levensreddend. In combinatie
met reanimeren (beademen en hartmassage) geeft het tijdig toedienen van zo’n schok een
stijging van de overlevingskansen tot 70 %.
Het behouden van deze vaardigheden is eveneens van levensbelang en er komen ook geregeld
nieuwe richtlijnen, die dan gevolgd moeten worden.

Er zijn weer herhalingslessen reanimatie gepland in Zundert en Rijsbergen.
Er is ook een basiscursus reanimatie gepland op woensdag 10 en donderdag 25 november 2021.

U dient dan op beide avonden aanwezig te zijn. De eerste avond bestaat uit reanimatie
en de tweede avond wordt de AED behandeld.
Deze avonden beginnen om 19.30 uur en worden in Levenslust te Klein Zundert gegeven.
Voor meer informatie gaat u naar de website van www.zundert-hartveilig.nl.

Stichting Zundert Hartveilig.
Jan Koetsenruijter

EHBO Zundert
Rianne van den Broek