(Bron: internetbode – Zundertse bode / Foto: Corine Roks)
Door: Corine Roks

Op de foto V.l.n.r. Ineke Lochten (vicevoorzitter parochie Christus Koning), Eugene Rokx (vicevoorzitter Sint Franciscus Parochie), pastoor Hans van Geel en pastoraal werker Wim van Reen. (Foto:Corine Roks)

Een moeilijk besluit is door de samenwerkende parochiebesturen van de regio’s Zundert en Rucphen genomen. Dit alles in goed overleg met de Parochiekerncommissies (PKC’s) en het Bisdom Breda. De beslissing luidt als volgt: binnen de parochies Christus Koning en Sint Franciscus zijn twee hoofdkerken aangewezen waarin iedere zondagochtend de Eucharistievieringen worden gehouden. In de overige acht kerken kunnen de parochianen op de zaterdag terecht, met eens in de veertien dagen een dienst in de eigen kern.

“Een besluit waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. De personele bezetting van met name het pastoraal team heeft hierin parten gespeeld. Konden we voorheen een beroep doen op vijf voorgangers, nu hebben we een capaciteit van hooguit drie,” geeft pastoor Hans van Geel uitleg. De samenstelling van het pastoraal team bestaat uit Pastoor Van Geel, pastoraal werker en teamleider Wim van Reen, teamassistente Jeanette de Kort, ondersteund door diaken Jan van Steenoven.

Parochiekerk

“De voorkeur voor de Eucharistievieringen op de zondag kwam voort uit gesprekken met het Bisdom van Breda. Het bestuur van de Christus Koning- en Sint Franciscusparochie heeft ruim een maand geleden besloten de Sint Trudokerk in Zundert als hoofdkerk voor de parochie Christus Koning aan te wijzen. Voor de parochie Sint Franciscus is de keuze gevallen op de Heilige Willibrorduskerk in Sint Willebrord.” De parochiekerncommissies werden hierover ingelicht.

Faciliteiten

“Doorslaggevend hierbij waren de ligging, de kwaliteit van het gebouw en de beschikbare faciliteiten. Het zijn beide kerken waarin de Eucharistievieringen goed tot hun recht komen,” vervolgt pastoor Van Geel. De pastoor, die als voorzitter aan het hoofd van beide parochies zetelt, wordt in zijn uitleg bijgestaan door vicevoorzitter Ineke Lochten van de parochie Christus Koning en Eugene Rokx die sinds september de functie van vicevoorzitter voor de Franciscus Parochie Rucphen bekleedt. De Eucharistievieringen in Sint Willebrord vinden elke zondagochtend om half tien plaats, de vieringen in de Zundertse Trudokerk elke zondag om elf uur. “En daarmee kan de oudere generatie blindelings vertrouwen op een Eucharistieviering in de regio,” is de positieve balans van het bestuur.

Koppels

In de overige acht kerken wordt voortaan één viering per twee weken gehouden, hiervoor heeft het kerkbestuur de parochiekernen gekoppeld. Zo staan er op de ene zaterdag een viering in de Sint Willibrorduskerk van Klein Zundert (17.00 uur) en een kerkdienst in de Sint Bavokerk van Rijsbergen (19.00 uur) ingeroosterd. De week erop staan de diensten in de Sint Corneliuskerk van Achtmaal (17.00 uur) en de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand van Wernhout (19.00 uur) op de agenda. Het zelfde geldt voor de Sint Franciscusparochie regio Rucphen. De kernen Sprundel en Schijf zijn aan elkaar gekoppeld met om vijf uur een viering in de Joannes de Doperkapel en om zeven uur een samenzijn in de Heilige Martinuskerk in Schijf. De week erna staat de kerkdienst in de Heilige Maria Boodschapkerk van Zegge (17.30 uur) op het rooster met om 19.00 uur een dienst in de Martinuskerk van Rucphen.

Vervoer

Het kerkbestuur buigt zich naar aanleiding van het nieuwe rooster over de mogelijkheden van vervoer: “We denken hierbij aan een samenwerking met de vervoersinitiatieven binnen de kernen. We gaan dit nog bespreken met de desbetreffende partijen. Overigens staan we open voor ideeën die via het parochiesecretariaat kunnen worden ingediend.” Het nieuwe vieringenrooster gaat in bij het begin van het nieuw kerkelijk jaar, de eerste zondag van de advent en dat is het weekend van 27/28 november 2021.