(Bron/foto: gemeente Zundert)

In het buitengebied zijn regelmatig problemen. Denk hierbij aan dumpingen, wildcrossers of afval verbranden.
Om deze problemen aan te pakken, zorgt Samen Sterk in Brabant (SSiB) voor toezicht en handhaving in het hele buitengebied van Noord-Brabant.
Zij zetten o.a. groene boa’s in.

Helaas kunnen deze groene boa’s niet overal tegelijk zijn.
Jouw ogen en oren zijn daarom hard nodig.
Dus, zie jij een probleem in het buitengebied?
Neem dan contact op met SSiB via 0900-9965432 of dit formulier: https://bit.ly/2YFAWqp