(Bron/foto: gemeente Zundert)

Lieve inwoners, Beste Zundertenaren,

Wat gaat de komende maanden brengen?
Ik zie ieder van ons op geheel eigen wijze omgaan met deze onzekerheid.
Er wordt al lange tijd veel van ons gevraagd. Van teleurstelling naar opluchting en weer terug. Het is een achtbaan waar we met zijn allen in zitten.
En dat doet iets met ons allemaal.

De herkenbare Zundertse nuchterheid overheerst nog steeds.
Velen van u laten een groot aanpassingsvermogen zien, bewegen mee met de maatregelen en kijken vooral naar wat nog wel mogelijk is. Ik denk daarbij aan de sinterklaascomités die hun plannen aangepast hebben en Sinterklaas daarmee voor de kinderen op een prachtige wijze verwelkomd hebben in onze gemeente. Of de organisator van een evenement die plotseling geconfronteerd werd met een vervroegde eindtijd en daarop in goed overleg besloot om het hele evenement naar de middag te verplaatsen. Daar mogen we trots op zijn!

De komende drie weken sluiten tal van locaties om 17:00 uur. Een avondsluiting die het aantal besmettingen fors moet terug dringen. Dat we het nu allemaal graag anders hadden gezien staat als een paal boven water. Waar we eerst de hoop hadden dat de vaccinaties ons de weg uit de crisis gingen bieden is de werkelijkheid op dit moment anders. Vaccinatie maakt de kans dat je ziek wordt sowieso erg klein.
Nu heel veel mensen die kleine kans hebben neemt onder ons allemaal het aantal ziekenhuisopnames toe. Dierbaren in onze nabije omgeving krijgen te maken met uitgestelde zorg. Een operatie of opname in het ziekenhuis die moet wachten om plaats te bieden aan corona patiënten.

Het scenario dat gekozen moet gaan worden wie nog wel geholpen wordt en wie niet ligt op de loer. Dat kunnen we alleen voorkomen door ons nog strakker aan de maatregelen te houden.
Via 0800-7070 kunt u nog steeds een vaccinatieafspraak maken.
Gaat u op bezoek doe een zelftest en laat u bij klachten testen door de GGD.

Blijf geïnformeerd, handel ernaar, ga in quarantaine als dat moet en laten we met elkaar ons gezond verstand blijven gebruiken.
Actuele en juiste informatie vindt u op www.rivm.nl en op www.rijksoverheid.nl.
En heeft u vragen over de situatie in Zundert? Kijk op onze website www.zundert.nl of bel naar 076-599 5600.
Wij hebben elkaar hard nodig. Met de vaak zo geprezen ‘Zundertse eigenzinnigheid’ komen we er niet. Dit virus vraagt dat we het samen bestrijden.
Los van onze eigen meningen en opvattingen het tij samen proberen keren. En in de gemeente Zundert heb ik al vaker gezien dat als we ‘met elkaar’ voor één doel gaan, we in staat zijn om iets te laten zien wat de verwachtingen overtreft!

Joyce Vermue
Burgemeester van Gemeente Zundert