Vanwege de maatregelen werden de prestatieafspraken op afstand ondertekend door burgemeester Joyce Vermue en Pierre Hobbelen van Thuisvester. Jan Backx van de Huurdersvereniging Zundert heeft eerder de afspraken al ondertekend.

(Bron/foto: gemeente Zundert)

Of je nu liever koopt of huurt. Door de schaarste aan woningen is het nu moeilijk om een nieuwe woning te vinden. Huurdersvereniging Zundert, Thuisvester en de gemeente Zundert maakten weer afspraken om onder andere de beschikbaarheid van woningen te vergroten. Naast de bouw van 90 nieuwe sociale huurwoningen in 4 jaar, wordt er met nieuwe maatregelen ook ingespeeld op de actuele moeilijke woningmarkt. De jaarlijkse prestatieafspraken werden 9 december ondertekend door de drie partijen.

Concrete voorbeelden om naast nieuwbouw de beschikbaarheid van woningen te vergroten.

  • De pilot om een woning te delen, zoals het project Onder de Pannen of Friends-contracten. Met een Friends-contract is het mogelijk om met één of twee vrienden een woning te huren.
  • De 5 woningen die beschikbaar komen voor jongeren tussen de 23 en 30 jaar in het project de Tuinderij die in 2022 opgeleverd worden.
  • Samen met zorgpartners gaan partijen onderzoeken of er een nieuwe woonvorm voor ouderen moet komen.
  • Om speculeren tegen te gaan legt Thuisvester bij woningverkoop een zelfbewoningsplicht op.

Duurzaamheid

Duurzame, groene woningen blijven belangrijk. Daarom investeert Thuisvester in 2022 in isolatie en ventilatie van 88 woningen en start gemeente Zundert met het inzetten van energiecoaches.

Sociale huurwoningen

In de komende vier jaar bouwt Thuisvester 90 nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente Zundert, waarvan ongeveer 19 woningen in 2022. Deze woningen komen verspreid over de kernen Rijsbergen, Klein Zundert en Zundert. Ruim 70 van deze woningen zijn geschikt voor ouderen. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de Woonvisie Zundert 2021-2025.

Het college van B&W is hier blij mee. “De afgelopen jaren is de sociale woningvoorraad toegenomen en er zitten nog steeds projecten in de pijplijn. Dat er de komende jaren nog meer sociale huurwoningen komen is goed nieuws, want we bedienen zoveel mogelijk lokaal”, aldus wethouder Patrick Kok.

Thuisvester, Yvonne Balemans, Coördinator Vitale Wijken en Huurdersvereniging Zundert, Jan Backx:

Zundert mist woonvormen voor ouderen. Zelfstandig thuis wonen of het verpleeghuis zijn platgeslagen de opties tot nu toe. Daarom gaan we samen met de zorgpartijen de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe woonvormen voor deze doelgroep te realiseren.