(Bron/foto: zundert breed/charles van campenhout/Christis koning parochie)

De kerken zijn prachtig versierd en klaar voor het Kerstfeest, maar het is maar de vraag of en hoe er in de kerken gevierd mag worden.
De bisschoppen nemen deze week een beslissing na overleg met de overheid.

Eventueel wordt er op alle kerstdagen voor de Christus Koning parochie gestreamd vanuit de Bavokerk in Rijsbergen. Pastor Hans van Geel raadt iedereen aan de websites van de kerken in de gaten te houden.

Op de foto’s het kerst interieur van de Trudokerk.