(Bron/foto: brabant.nl – Zundert breed)

Schapen beschermen is wolven beschermen.
Met dat uitgangspunt heeft de adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant een pagina dik rapport geschreven.
Voorzitter Pieter van Geel overhandigde het dinsdagmorgen aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Het rapport bevat aanbevelingen op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Eerder bracht een commissie onder leiding van Van Geel dergelijke adviezen ook al uit aan de provincie Gelderland.

Wolvencommissie adviseert beschermen van schapen
Gedeputeerde Roijackers (Water, Natuur en GGA) over het rapport. “De wolf is een lange tijd weggeweest. Een verantwoorde terugkomst van de wolf in Brabant heeft tijd nodig. We zijn niet meer aan zijn aanwezigheid gewend. Ik ben blij dat een breed samengestelde commissie onderzocht heeft, hoe we er samen zo goed mogelijk opnieuw leren te leven met de wolf.”
Zo’n 150 jaar geleden verdween de wolf uit Brabant en West-Europa. Voor de biodiversiteit is hij echter heel belangrijk omdat hij zieke en zwakke wilde hoefdieren opruimt. Sinds enkele jaren is de wolf terug in Nederland, waar hij een strikt beschermde diersoort is. De schapen- en geitenhouders houden met hun bedrijfsvoering zijn niet voorbereidt op de komst van een wolf. Juist dat geeft problemen. Reden voor de provincie om een brede, onafhankelijke commissie te vragen naar adviezen hoe schapen, geiten en ander kleinvee veilig kunnen leven met een wolf in de buurt.

Elektrische netten in bruikleen
In haar rapport adviseert de commissie om preventieve maatregelen te nemen waardoor een wolf minder schade aan kan richten. De kosten voor die maatregelen zou de provincie (gedeeltelijk) kunnen vergoeden. Nu al heeft de provincie elektrische netten te leen voor schapenhouders in gebieden waar een wolf is gesignaleerd. Deze uitleen kan worden uitgebreid, adviseert de commissie. Er zouden meer uitleenpunten moeten komen, beter verdeeld over de provincie.Daarnaast kunnen nog andere maatregelen worden onderzocht, waarbij de commissie denkt aan afschrikmiddelen als elektrische flapper linten, kuddewaakhonden en schaapskooien zoals ze vroeger in het landschap stonden. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ook tot vaste maatregelen leiden die mogelijk door de provincie ondersteund worden in de vorm van een subsidie.

Wolvenconsulent als hulp
Het is belangrijk dan wij schapen- en geitenhouders helpen hun vee te beschermen. Ze kunnen dat nu niet alleen. Preventiemaatregelen zoals opgenomen in het advies kunnen hen helpen. Hetzelfde geldt voor het aanstellen van een wolvenconsulent. Die kan hen helpen bij de te maken keuzes. Als we op deze wijze schapen- en geitenhouders ondersteunen ontstaat er meer draagvlak en begrip voor de aanwezigheid van de wolf in onze provincie. Dat was ook de kerngedachte in de commissie“ stelt Pieter van Geel.Hagar Roijackers vult daarop aan: “Zolang een wolf niet leert dat schapen een gemakkelijke prooi kunnen zijn, zullen ze op den duur de schapen meer met rust laten en op zoek gaan naar de zieke zwijnen en reeën die we hier ook genoeg hebben. Dan kan een nieuw natuurlijk evenwicht ontstaan, waar de natuur baat bij heeft.”De adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant werd ingesteld nadat vorige zomer een wolf in het gebied rond Heusden schapen aanviel.

Inmiddels heeft één wolf zich gevestigd in het gebied tussen Eindhoven en Weert.
De commissie is breed samengesteld vanuit verschillende belangengroepen zoals LTO Nederland, ZLTO, de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN), de Zoogdiervereniging, BPG Vereniging landelijk Brabant, de Stichting platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG), de stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE), de gemeente Heeze-Leende, en de terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, SBB en Brabants Landschap.

Voorzitter is de onafhankelijke oud-gedeputeerde Pieter van Geel, de provincie Noord-Brabant leverde de secretaris.