(Bron/foto: gemeente Zundert)

Met de komst van de Omgevingswet speelt participatie een steeds belangrijkere rol bij het maken van (bouw)plannen en het aanvragen van vergunningen. De gemeente Zundert vindt het belangrijk dat de omgeving mee kan denken bij deze plannen en vergunningsaanvragen. Daarom is de gemeente sinds november gestart met een Participatieleidraad. De leidraad moet plannenmakers en vergunningsaanvragers helpen het gesprek aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden.

Participeren betekent meedoen met het maken van plannen. Met participatie komen alle belangen, meningen, kennis en creativiteit in een vroege fase op tafel. Van mensen in de wijk, ondernemers, maar ook partijen met specialistische kennis. Bezwaren én goede ideeën worden met elkaar te besproken. Plannen worden vaak beter en is er meer kans op steun.

Stappenplan en tips

In de leidraad staat uitgelegd hoe je dat doet: mensen laten meedoen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen wat het effect van een project is op de omgeving. Ofhoeveel participatie daarbij wenselijk is. Door af te wegen of je een informatiebijeenkomst organiseert, een brief stuurt of het gesprek voert. Met een stappenplan en tips helpen we de initiatiefnemer op weg. De resultaten die uit de participatie-acties komen, worden toegevoegd aan het plan of vergunningsaanvraag. Wanneer de gemeente een officieel besluit moet nemen, neemt het college en de raad deze resultaten mee in haar belangenweging voor het besluit.

Meedoen en meepraten is belangrijk in de omgevingswet

De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 juli 2022 in. Dit is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale keuzes. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee.

College van B&W wacht niet met de participatieleidraad tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. “Waarom wachten als we nu al zien dat het positief werkt als je de omgeving mee laat doen?” stelt wethouder ruimtelijk ordening Patrick Kok. “Kijk bijvoorbeeld naar het project Donkvoort of De Roskam. Omwonenden en de projectontwikkelaars wisten elkaar al vroeg te vinden en te spreken. De projectontwikkelaars hebben in hun plannen rekening gehouden met de reacties. Hierdoor gingen de plannen makkelijker door het proces, mét steun van de omgeving.

www.samenzundert.nl

Ook de gemeente maakt (bouw)plannen of heeft vergunningen nodig voor initiatieven. Bijvoorbeeld bij de aanpak van de Oranjestraat en de Oude Rabobank aan de Bredaseweg 2. En dus geldt de participatieleidraad ook voor de gemeente. “Wij vinden de mening en wensen van inwoners over onze plannen belangrijk. Daarom zoeken we op verschillende manieren het contact. Daarvoor zetten we steeds vaker het digitale platform www.samenzundert.nl in. En zoeken we contact via informatiebijeenkomsten en klanbordgroepen. Ook spreken we veel met inwonersorganisaties zoals de dorpsraden en het gehandicaptenplatform.

De participatieleidraad is te vinden op de website van de gemeente Zundert

Naast het stappenplan en tips komen hier ook voorbeelden op te staan. Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan helpen onze medewerkers geïnteresseerden graag op weg.

Klik op deze link voor de informatie op de website.