(Bron: internetbode – Foto: Pixabay)
Door: Hanneke Marcelis

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu roept mensen op om op maandag 24 januari geen hout te stoken in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, en Limburg. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. 

“Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd”, laat het RIVM weten. 

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer
De ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en een dunne onderste luchtlaag, zorgen dat de rook blijft hangen. Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot en met dinsdag 25 januari ongunstig voor de verspreiding van rook. Er is dan opnieuw kans op een stookalert voor één of meerdere provincies in Nederland.