(Bron: internetbode – Foto: aopelaanders)
Door: Addo Sprangers

Het is goed mogelijk dat binnenkort in ’t Aopelaand toch nog het traditionele carnavalsliedjesfestijn zal worden gehouden om het carnavalslied 2022 te presenteren.

Normaal gesproken gebeurt dat tijdens de Elfde van de Elfde, maar dat evenement werd in november vanwege het coronavirus afgeblazen. Veel verenigingen en andere groepen mensen hebben al veel tijd in een leuk lied gestoken. CV De Aopelaanders wil hen graag nog een podium bieden als de omstandigheden dit toelaten. Er is al een voorlopige datum geprikt: zaterdag 19 februari, een week vóór carnaval. De locatie is dan gemeenschapshuis Koutershof en niet, zoals gebruikelijk, De Harmoniezaal in Rijsbergen.