(Bron/foto: gemeente zundert)

Tussen de wijk Leyakker en het sportcomplex De Laguiten in Rijsbergen verrijst een nieuwe woonwijk. Er komen 31 grondgebonden woningen, waarvan 12 voor sociale huur en koop. Het college is 8 februari akkoord gegaan met de plannen, die hiervoor zijn ingebracht.

Het college is positief over de toename van nieuwbouwwoningen in Rijsbergen. ‘Rijsbergen is nu aan de beurt als het gaat om nieuwe woningen. Het dorp is toe aan een nieuwe wijk voor starters en senioren. Het biedt toekomstperspectief nu de vraag naar woningen zo hoog is,’ aldus Patrick Kok, wethouder wonen.

De wijk wordt een diverse en inclusieve wijk. De woningen verschillen van vrije sector en middelduur tot sociale huur en koopwoningen, met oog voor een diverse doelgroep, waaronder starters. Het percentage sociale woningbouw ligt met 35% ruim boven de doelstelling van de gemeente Zundert. En er zijn voor de starterswoningen afspraken gemaakt over de maximale koopprijs, zelfbewoning en afspraken om speculatie tegen te gaan.  

De wijk wordt ruim opgezet met veel groen

De komgrens van het dorp wordt verlegd richting het sportpark. Daarbij is aandacht voor de overgang naar het landelijk gebied. Slimme verkeersmaatregelen zorgen voor ruimte voor voetgangers, fietsers en automobilisten. De Laguitensebaan doorkruist de wijk en wordt deels een 30 km weg. En ook groene maatregelen zorgen voor verkeersveiligheid.

Naast groen is er ook aandacht voor water. Wadi’s worden gebruikt als opvang van regenwater. Deze zogenaamde wadi’s vangen het water tijdelijk op, waarna het langzaam in de bodem wegzakt. Bij mooi weer staat de wadi droog.

Ontwikkellocatie Amarant

De nieuwe woonwijk ligt naast Amarant, locatie de Leyakkers. Amarant wil haar huisvesting op deze locatie herontwikkelen en uit breiden. Er is afstemming met de projectontwikkelaar SoMa Vastgoed en Amarant om de ontwikkelplannen goed op elkaar aan te laten sluiten. Op deze manier wordt er een inclusieve woonwijk gerealiseerd voor een grote diversiteit aan doelgroepen.

Projectontwikkelaar Wijnand van der Velden van Somnium Real Estate is blij met de samenwerking met de gemeente Zundert: ‘Het wordt een diverse wijk met veel openbaar gebied en groen en hiermee geschikt voor jong en oud. Het verleggen van de komgrens en het aanpassen van de maximum snelheid komt te goede aan de omgeving, het maakt de wijk beter en veiliger. Daarnaast heeft de afstemming met Amarant gezorgd voor een vlot verloop van de procedure en een betere invulling van het plan. Al met al een aansprekend dorps plan’.