(Bron/foto: Zundert breed – Parochie Christus Koning – dorpsraad Rijsbergen)

Wilt u meepraten over de toekomst van de r.k. kerkgebouwen in de gemeente Zundert?

Kom dan naar de participatiebijeenkomst!
Het parochiebestuur van de parochie Christus Koning beraadt zich momenteel over de toekomst van de 5 kerkgebouwen in de parochie (Kerkenvisie). Dit in lijn met het fusiedocument van de nieuwe parochie Christus Koning en met een afspraak met de gemeente Zundert.
Het teruglopend aantal kerkbezoekers, verminderde inkomsten en de capaciteit van het pastoraal team noodzaken om na te gaan denken over het aantal gebouwen dat de parochie in de nabije toekomst kan blijven gebruiken. Het gaat om beslissingen met forse impact.

Omdat de kerkgebouwen – alle met een officiële monumentale status – een betekenisvolle plaats (als erfgoed) innemen in de dorpskernen wil het parochiebestuur bij het vormgeven van de toekomst van de gebouwen en het gebruik ervan de parochianen en alle inwoners van de dorpskernen betrekken bij het nadenken over de toekomst ervan.
In de participatiebijeenkomst kunt u dus meedoen aan de ideeënvorming voor de gebouwen en meepraten over het toekomstige gebruik van het kerkgebouw in uw dorpskern!

Per parochiekern vindt er een bijeenkomst plaats:

14 februari: voor kern Klein-Zundert in Café-zaal Schuttershof te Klein-Zundert;
17 februari: voor kern Rijsbergen in de Koutershof te Rijsbergen;
22 februari: voor kern Zundert in Café-zaal Schuttershof te Klein-Zundert;
23 februari: voor kern Wernhout in de Wierenbos te Wernhout;
24 februari: voor kern Achtmaal in Café-zaal de Toekomst te Achtmaal.

Elke bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur.
De geldende coronamaatregelen worden in acht genomen.