(foto: Frans en Ria kregen samen negen kinderen)

(Bron: internetbode – Foto: Charles Luijten)
Door: Charles Luijten

Frans en Ria Mathijssen-Frijters waren zaterdag precies 65 jaar getrouwd. Het echtpaar beschouwt het echter niet als een prestatie. Het bereiken van een dergelijk jubileum vinden ze bij leven en welzijn eigenlijk heel normaal, net als het feit dat je altijd rekening houdt met elkaar.

Het gaat in dit verhaal over een briljanten echtpaar. Heet erg dik gezaaid zijn die vandaag de dag niet meer. Tegenwoordig immers bewandelen veel geliefden als vriend en vriendin samen het levenspad. “Ria en ik zijn dan ook van de oude stempel, zullen we maar zeggen,” zegt Frans die met zijn Ria Frijters stevig verknocht is aan buurtschap Achter Tiggelt. Sinds hun trouwdag op 19 januari 1958 wonen ze al aan de Pannenhoefsebaan. 

Boerenstiel

Hij is een zoon van Koos Mathijssen, zij een dochter van Pit Frijters. De ouders van beiden brachten een schoolklas aan kinderen ter wereld: het waren er bij elkaar maar liefst 22. Het uit de boerenstiel – zoals het ook wel in deze streek wordt genoemd – afkomstige paar Frans en Ria trouwde op respectievelijk 24- en 23-jarige leeftijd. De bruiloft werd gevierd in zaal De Zwaan van Thieu de Koning.

Tegenslag

Frans en Ria begonnen een gemengd agrarisch bedrijf ofschoon Ria niet bepaald weg was van koeien “Daar ben ik altijd bang van geweest,”zegt ze. Dat betekende dat Frans altijd onder de koeien moest om ze te melken. In 1994 stopten ze met het bedrijf. 

Intussen was er natuurlijk er wel wat veranderd. De eerste spruit, een zoon, werd 1958 geboren. Na hem zou het kinderaantal uitgroeien naar negen. Zeven dochters en nog een zoon zouden er bijkomen. Behoudens een dochter zijn de anderen er allemaal nog. 

Het zat de familie Mathijssen niet mee, want na dochter Anita op 48-jarige leeftijd verloren te hebben, overleden twee kleinkinderen. Eén vrij kort na de geboorte, het andere zou vier jaar worden. “Dat ging ‘s morgens nog naar school en werd later op de dag ijlings overgebracht naar UMC in Utrecht waar de peuter na kort verblijf overleed,” zegt Frans. Daarbij kwam nog het verlies van een schoonzoon. Al is het weer een tijd geleden, Frans en Ria hebben er nog steeds veel moeite mee.

Vrijwilligerswerk

Als het toeliet maakten Frans en Ria een reis naar Canada. Ze beschouwden die als vakantie. “ We gingen op bezoek bij Kees, broer van Ria, die conciërge annex administrateur was op middelbare school, en bij de families Van Ostaijen en Luykx-Huijbregts die destijds emigreerden. We hebben dertien keer koers gezet naar Canada,” zegt Frans die na gestopt te zijn als boer heel vrijwilligerswerk in het dorp ging doen. Hij maakte zich vooral verdienstelijk voor de parochie Sint Bavo. Met hulp legde hij een complete nieuwe vloer in de kerk en restaureerde de ingestorte muur rond de pastorietuin. Ook de Boerendag lag hem nauw aan het hart.

Het echtpaar vierde afgelopen vrijdag de briljanten bruiloft met een eucharistieviering in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. Aansluitend was er gelegenheid Frans en Ria te feliciteren in de Harmoniezaal van Jac en Nelleke.