(Bron/foto: Zundert breed – surplus)

ANWB AutoMaatje is de handige vervoersservice voor iedereen in de gemeente Zundert die minder mobiel is.

De vrijwilligers van ANWB AutoMaatje staan ook klaar om Zundertenaren van en naar het stemlokaal te brengen.
Bel tijdig naar 076 – 597 22 00 of stuur een e-mail naar automaatjezundert@surplus.nl en vervoer wordt geregeld.

Op woensdag 16 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Alle inwoners van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om hun stem uit te brengen.
Op 14 en 15 maart is er in de gemeente Zundert extra gelegenheid om vervroegd te stemmen.
Kijk op www.zundert.nl of www.waarismijnstemlokaal.nl wanneer welke stembureaus geopend zijn.

Goed geregeld.
ANWB Automaatje biedt de mogelijkheid om minder mobiele personen naar het stemlokaal te brengen. ANWB AutoMaatje Zundert heeft vrijwillige chauffeurs beschikbaar die de mensen in alle opzichten veilig vervoeren. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden, rijdt naar het stembureau en daarna weer naar huis. Deelnemers betalen voor het vervoer een kleine vergoeding aan de vrijwillige chauffeur van € 0,30 per kilometer. Surplus regelt in Zundert alles rondom ANWB AutoMaatje.
De vrijwillige chauffeurs hebben een overeenkomst met Surplus.

Rol ANWB
De ANWB ondersteunt bij het oprichten van een servicepunt. Doel is samen zorgen dat minder-mobiele buurtgenoten die nu tussen wal (zelf regelen) en schip (vervoer met indicatie) vallen met hulp van buurtgenoten mee kunnen blijven doen. Sinds de start van ANWB AutoMaatje in 2016 is er veel belangstelling. ANWB AutoMaatje draait op dit moment in 79 gemeenten, op 235 verschillende locaties. Vanaf 2018 biedt Surplus deze dienst al in Oosterhout aan.