(Bron/foto: Zundert hart veilig)

Staat u wel eens stil bij een hartstilstand?


Bij een acute hartstilstand is de snelheid van handelen van levensbelang. Als niet binnen 6
minuten gestart wordt met reanimeren en het toedienen van een schok door middel van een
AED dalen de overlevingskansen dramatisch.
Omdat ook in onze gemeente op veel plaatsen de ambulance niet binnen dat tijdsbestek ter
plaatse kan zijn, is de inzet van vrijwilligers met een AED vaak levensreddend.

In combinatie met reanimeren (beademen en hartmassage) geeft het tijdig toedienen van zo’n schok een
stijging van de overlevingskansen tot 70 %.
Het behouden van deze vaardigheden is eveneens van levensbelang en er komen ook geregeld
nieuwe richtlijnen, die dan gevolgd moeten worden.


Er zijn weer herhalingslessen reanimatie gepland in Rijsbergen.
Voor meer informatie gaat u naar de website van www.zundert-hartveilig.nl.

Stichting Zundert Hartveilig.
Jan Koetsenruijter
EHBO Zundert
Rianne van den Broek