(Bron: internetbode / Foto: Gijs Verkuylen)
Door: Charles Luijten

De belangstelling voor de recent gehouden participatiebijeenkomsten Kerkenvisie, waarbij is gebrainstormd over de toekomst van de vijf kerkgebouwen van de Parochie Christus Koning, verschilt van kerkparochie tot kerkparochie, maar is niet bijzonder groot gebleken. Desondanks leverden de bijeenkomsten frisse ideeën op, onder meer over het mogelijk toekomstige gebruik van de Trudokerk in Zundert.

Met zoveel mogelijk parochianen meepraten en meedenken over de toekomst van de vijf rooms-katholieke kerken die de gemeente Zundert telt. Dat was de insteek van genoemde participatiebijeenkomsten, welke beurtelings werden gehouden in een van de kerkdorpen. Niet zonder reden, want het kerkbezoek loopt terug terwijl de onderhoudskosten van de kerkgebouwen steeds meer toenemen. Daarom wil het parochiebestuur tot een gebouwenbeleid met een concreet gebouwenplan. Om de meningen van de parochianen te peilen, werd vorig jaar een enquête gehouden waarvan de resultaten tijdens de participatiebijeenkomsten werden toegelicht door directeur Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant.

Gemeenschapshuis

Het leidde tot allerlei vragen, stellingen en suggesties. Zo werd geopperd dat het Bisdom de Trudokerk van de hand zou moeten doen vanuit de gedachte dat elke parochie haar eigen broek kunnen ophouden: voor wie dit niet kan, is het einde verhaal voor het kerkgebouw. Weer een andere bezoeker suggereerde dat de Gemeente Zundert er niet verkeerd aan zou doen de Trudokerk te kopen en die om te toveren tot gemeenschapshuis. De vier miljoen euro die gefaciliteerd moet worden voor een nieuw te bouwen De Schroef zou dan achterwege kunnen blijven, terwijl op die plek dan woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd. Lokaal Perspectief lijkt een dergelijke constructie wel te zien zitten. De partij legde het idee voor aan ruim honderd inwoners van de gemeente Zundert en volgens een woordvoerder van de partij liegt de uitkomst er niet om: meer dan zeventig procent van de ondervraagden zou er totaal geen moeite mee te hebben dat de Zundertse Trudokerk wordt gebruikt als gemeenschapshuis, waarin dan meteen ook cultuurhistorisch centrum De Weeghreyse zou kunnen worden ondergebracht.

Belangstelling

Het aantal belangstellenden voor de participatiebijeenkomsten kan overigens niet bepaald overweldigend worden genoemd. In de kernen Achtmaal, Wernhout en Klein Zundert bezochten respectievelijk 20, 24 en 17 inwoners de lokale participatiebijeenkomst. Duidelijk werd dat de inwoners van Zundert eveneens erg weinig met hun kerk op hebben. Slechts twee parochianen hadden er de moeite voor genomen om te komen luisteren en hun visie te geven. Met 42 bezoekers van de bijeenkomst was Rijsbergen topscorer.