(Bron: internetbode – Foto: Erwin Martens)
Door: Charles Luijten

Was de Boerendag op de eerste zaterdag van augustus 2019 de laatste uit de reeks van 42 edities? Het zou zomaar kunnen, want het tekort aan vrijwilligers is volgens Stichting Boerendag nijpend. Het bestuur van de club zit met de handen in het haar.

Het heeft er alle schijn van dat aan de Boerendag, die voor het eerst op 6 augustus 1977 plaatsvond, een eind komt. Krijgt Gerard Kuypers, cultuurfreak en beschermheer van een aantal culturele verenigingen, dan toch gelijk? In ONS Magazine, het huisorgaan van KBO Brabant, opperde hij dat Rijsbergen stilaan op een slaapdorp gaat lijken, zeker in vergelijking met het levendige Zundert.

Weinig enthousiasme

Waar is de tijd gebleven dat ook in Rijsbergen massaal de schouders werden gezet onder plaatselijke evenementen? Denk aan de carnavalsoptocht, waarvoor vroeger werd gebouwd door zowat alle buurtschappen die het dorp Rijsbergen rijk is. Dan gaat het er in Zundert, waar de buurtschappen elk jaar trouw deelnemen het corso, wel wat anders aan toe. Ook voor Koningsdag is in Rijsbergen weinig enthousiasme meer. In vroeger tijden hielden de buurtschappen op Koninginnedag onder elkaar een zeskamp en leefde er de nodige rivaliteit. Nu is daar nog maar nauwelijks iets van over. Een toneelvoorstelling? Wie erbij wilde zijn, moest rap zijn met reserveren. De Fancy-Fair? Heel Rijsbergen liep er voor uit.

Saamhorigheid

Rijsbergen had vóór 2000 op cultureel vlak heel wat leuks en interessants te bieden en kende een bloeiend verenigingsleven. De saamhorigheid was groot. Het ledenaantal loopt thans bij menig vereniging echter terug, nieuw bloed blijft achterwege en ook het aantal vrijwilligers brokkelt af. De huidige desinteresse zou bij menig Rijsbergenaar toch de wenkbrauwen moeten doen fronsen. De spreekwoordelijke stokjes worden door het overgrote deel van de jongeren vandaag de dag helaas niet overgenomen. Ze bewandelen nu eenmaal andere wegen van vermaak en dat is niet vreemd. Tijden veranderen immers. Daarom zullen organisaties als Stichting Bloemencorso Zundert en CV De Aopelaanders maar wat blij zijn dat zij tot nog toe wel op jongelui kunnen rekenen.

Sterke afname

Stichting Boerendag kende jarenlang een leger van vrijwilligers. Door de jaren heen echter zijn heel wat vrijwilligers vanwege hun leeftijd, ziekte of bijzondere omstandigheden weggevallen. Nieuwkomers kwamen er slechts mondjesmaat bij. Daar moet op korte termijn verandering in komen, wil de Boerendag overleven. Het bestuur van Stichting Boerendag hoopt dan ook dat de recente oproep in de Zundertse Bode om zich in te zetten voor het evenement de nodige vrijwilligers zal opleveren. De stichting mikt daarbij ook nadrukkelijk op de nieuwkomers in het de voorbije jaren aardig gegroeide dorp. Het zou volgens haar triest zijn als een cultureel festijn als de Boerendag – de laatste editie in 2019 trok meer dan tienduizend bezoekers – het loodje zou leggen door gebrek aan belangstelling van dorpsgenoten om zich in te zetten voor het evenement.