(Bron/foto: gemeente Zundert)

Ondernemers en organisaties, die dit jaar coronatoegangsbewijzen moesten controleren, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij gemeente Zundert. De gemeente heeft een budget van het Rijk gekregen hiervoor.  Het gaat om een bedrag van €84.019,- voor de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022. De subsidie kan via de website van de gemeente aangevraagd worden.

Aanvragen kunnen tot 1 mei 2022 digitaal ingediend worden. Naast het aanvraagformulier vullen geïnteresseerden ook een rekentool in en wordt een bewijs meegestuurd van de werkelijk gemaakt kosten. Als het totaal van de aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt, betalen wij het beschikbare budget in verhouding uit. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn is gesloten.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op onze webpagina ‘Corona‘.