raadhuis zundert

(Bron/foto: gemeente Zundert)

In een bondige adviesrapportage hebben de raadspartijen in Zundert de afronding ontvangen voor wat betreft de informatiefase die na de gemeenteraadsverkiezingen gestart werd. Informateur David Bömer kreeg vanuit de gehele raad de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop Zundert in de bestuursperiode 2022 – 2026 bestuurd kan worden.

Advies

Uit de gesprekken met alle partijen is gebleken dat er behoefte is om het bestuur zodanig vorm te geven dat er een bestuur komt dat kan rekenen op een meerderheid van zetels, dat richting kan geven aan de bestuurlijke vernieuwing en zorgt voor bestuurlijke stabiliteit. Dit kan gerealiseerd worden door een coalitie van drie partijen, met aanvulling van een raadsbreed akkoord op een drietal thema’s. In deze fase van de formatie is, zoals ook omschreven in de opdracht, nog niet onderzocht welke drie partijen deze coalitie kunnen gaan vormen.

Dienstverlening, Buitengebied en Tracékeuze Zuidelijke Verkeersontsluiting

De drie onderwerpen voor een raadsbreed akkoord zijn al wel benoemd. Dat zijn: Dienstverlening, Buitengebied en Tracékeuze Zuidelijke Verkeersontsluiting. Over het vervolg van het formatieproces wordt in het advies aangegeven om ONPL met een voorstel van een geschikte formateur te komen.

Gevolgd proces en verder vervolg

De opdracht voor de informatie is op 21 maart verstrekt, waarna in de daaropvolgende dagen de gesprekken met afgezanten van alle partijen zijn gevoerd. Dinsdagavond 5 april om 20.00 uur zal de informateur zijn advies toelichten en aan hem gestelde vragen beantwoorden. Daarna is het woord aan de partijen om hun reactie op het advies te geven en kan men zich beraden over het verdere vervolg.