(Bron/foto: gemeente Zundert)

De gft-inzameling van maandag 18 april is verplaatst naar vrijdag 15 april.
Dit in verband met tweede paasdag.
Meer informatie over onze afvalinzameling➥ www.mijnafvalwijzer.nl.