(Bron/foto: Dorpsraad Rijsbergen)

Dorpsraad Rijsbergen heeft dinsdag 19 april jl. afscheid genomen van haar voorzitter Marian Frijters.

Marian was bestuurslid vanaf de oprichting in december 2017. April 2020 aanvaarde ze de functie van voorzitter. Precies 2 jaren heeft ze dus de scepter gezwaaid.
De wijze waarop zij de vergaderingen leidde was voor alle leden erg prettig. Ook in de verbinding met stakeholders wist Marian de juiste toon te zetten.

De dorpsraad gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ook zouden nog 1 of 2 nieuwe bestuursleden erg welkom zijn.
Heb je interesse, neem dan gerust contact op met een van de leden of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadrijsbergen.nl