(Bron/foto: gemeente Zundert)

𝗔𝗹𝘀 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝘀𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗶𝗯𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿? 𝗭𝗲𝗹𝗳𝗯𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗼𝗽 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗴𝗲𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻.

Samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en verschillende andere gemeenten in de regio, zijn wij in 2021 gestart met ecologisch maaibeheer.
Deze manier van beheer geeft de natuur meer kans. Bijen, andere insecten, kruiden en grassen verbinden hun leefgebieden.

De verkeersveiligheid beschermen wij door bermen direct langs de weg én overzichtshoeken bij kruisingen op tijd te maaien.Wij begrijpen dat ons ecologisch maaibeheer negatieve gevolgen kan hebben voor onze agrariërs.
Daarom is er gezocht naar een oplossing. Normaal is zelfbeheer van bermen niet toegestaan.
Maar, samen met ZLTO, Treeport en Bijenlandschap West-Brabant is ervoor gekozen zelfbeheer op sommige locaties toe te staan.

Welke locaties dit zijn én wat de voorwaarden zijn, staat op deze kaart ➥ www.bit.ly/zelfbeheer-toegestaan.