Op de foto informateur David Bömer

(Bron: internetbode – Foto: Sandragrafie)
Door: Addo Sprangers

Witte rook in Zundert. De partijen ONPL, CDA hebben de formatiegesprekken afgerond en melden een coalitieakkoord én een nieuw college te hebben. Ook brengen ze de namen van de beoogde wethouders naar buiten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd ONPL met vijf zetels de grootste partij van Zundert. Zij stelde David Bömer aan als informateur. Hij kreeg de opdracht een advies uit te brengen voor de formatie. Hiervoor ging hij in gesprek met alle politieke partijen. In zijn advies schreef Bömer dat het akkoord gesloten zou moeten worden door partijen die passen in het profiel van de gewenste vernieuwing en bestuurlijke stabiliteit. “We hebben de afgelopen maand intensieve gesprekken met elkaar gevoerd, waarin we besproken hebben wat al heel goed gaat, maar ook waar verbetering gezien wordt. Dit akkoord vormt de basis voor de komende bestuursperiode,” aldus Bömer.

Beoogde wethouders

De beoogde wethoudersposten zijn voor Ralph Bogers (ONPL), Ellie Kools (ONPL), Twan Zopfi (CDA) en Judith Kuijpers (D66), alle vier inwoners van de gemeente Zundert. Er wordt gekozen voor twee fulltime wethouders (Bogers en Zopfi) en twee parttime wethouders (Kools en Kuijpers), samen goed voor 3 fte. Hierbij zal Bogers de portefeuilles Economie en Wonen op zich nemen, Kools de portefeuille Ruimtelijke ordening, Zopfi de portefeuilles Sociaal domein en Sport en Kuijpers de portefeuilles Onderwijs, Maatschappelijk vastgoed en Cultuur. Met deze verdeling van wethouders kan volgens betrokkenen de juiste aandacht gegeven worden aan het steeds groter wordende takenpakket wat vanuit het Rijk naar de gemeenten komt, zoals de implementatie van de omgevingswet en het sociaal domein. Kijkend naar de uitdagingen horend bij de gemeente Zundert is er op deze manier bovendien extra aandacht voor ruimtelijke ordening, vitaal buitengebied, cultuur en maatschappelijk vastgoed zoals de bouw van scholen en een nieuwe Schroef.

Raadsbrede thema’s

In zijn advies schreef Bömer ook dat het goed zou zijn drie majeure thema’s, dienstverlening, buitengebied en tracékeuze zuidelijke verkeersontsluiting, (raads)breed op te pakken. In opdracht van de andere vier partijen hebben ONPL, CDA en D66 hier een voorzet voor gegeven. Hierop kunnen de andere partijen reageren waarna hopelijk een raadsbrede opdracht ontstaat. Uiteindelijk hopen de partijen tot één gezamenlijk voorstel te komen per thema.

Raadsvergadering 31 mei

Zowel het coalitieakkoord, de raadsbrede thema’s als de beoogde wethouders worden tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 mei in stemming gebracht. De bijbehorende stukken, waaronder het coalitieakkoord, worden nog voor de raadsvergadering openbaar gepubliceerd op de website zundert.notubiz.nl. Als de besluiten aangenomen worden, kan het nieuwe college van burgemeester en wethouders na de raadsvergadering van 31 mei van start gaan.