(Bron: Wijkagenten gem. Zundert/Zundert Breed -Foto`s: wijkagenten gem. Zundert)

wijkagenten gemeentezundert stelden na een anonieme melding (via @meldmisdaadanoniem) een onderzoek in naar de aanwezigheid van een vermoedelijke hennepkwekerij in een woning in Zundert.

Nadat zij de betreffende woning hadden betreden, troffen zij enkel nog de restanten aan van een hennepkwekerij. De hennepkwekerij bleek dus niet meer in werking. Alle relevante goederen werden door de politie inbeslaggenomen en ter plaatse vernietigd.

Een hennepkwekerij als deze brengt vele gevaren met zich mee! Denk hierbij onder andere aan brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage.

Meld vermoedens van een hennepkwekerij dan ook altijd bij de politie! Dit kan ook bij @meldmisdaadanoniem via telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl!

Bron: Wijkagenten gemeente Zundert Instagram