(Bron/foto: gemeente Zundert)

Ruim 250 initiatieven, 7 gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken: de pilot Vitaal Buitengebied is gisteren afgesloten tijdens het 1e Oogstfeest bij Boomkwekerij Huijbregts in Wernhout.

Inwoners, ondernemers, dorpsraden, ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen, Treeport en de drie overheden – gemeente, provincie en waterschap – staken in deze pilot de koppen bij elkaar. Samen gingen zij de uitdagingen in ons buitengebied aan.
En met succes!

De pilot gaat over in de werkwijze ‘Zundert Floreert’. Hiervoor ondertekenden 6 partijen een samenwerkingsconvenant tijdens het Oogstfeest.

Meer weten? ➥ www.zundertfloreert.nl.