(Bron: internetbode – Foto: collectie Jac Verschueren)
Door: Addo Sprangers

 Jac Verschueren, de huidige directeur van de Sint Bavoschool in Rijsbergen, stopt per 31 juli met zijn werkzaamheden voor de Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR). Tina Smeijers blijft voorlopig aan als interim-directeur.

Dat meldt vicevoorzitter en secretaris Ivo Witte namens het bestuur van de SKOR. Volgens Witte is het besluit om van elkaar afscheid te nemen in goed onderling overleg genomen. Met het voorlopig aanblijven van Tina Smeijers als interim-directeur is volgens hem ‘toch de benodigde stabiliteit voor de directie met ondersteuning op een aantal terreinen geborgd’. “De komende periode zullen we gaan benutten om te besluiten over een langdurige invulling van de leiding,” meldt Witte. Er wordt nog officieel afscheid genomen van Jac Verschueren. Dit moment wordt over de zomervakantie heen getild.