(Bron/foto: gemeente Zundert)

Als u gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest of het kappen en rooien van bomen.

Deze check kunt u doen op de website van het Omgevingsloket. Zo komt u eenvoudig te weten of uw bouwplan(nen):

  • Vergunningsvrij is;
  • U dit moet melden bij de gemeente;
  • U een vergunning moet aanvragen.

Asbest verwijderen

Ook in onze gemeente bevatten nog best veel gebouwen asbest. Als u asbest gaat bewerken, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Wilt u een gebouw of schuurtje slopen? Let dan goed op of er asbest aanwezig is. U mag dit onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen.

Deze voorwaarden vindt u op onze webpagina over asbest.

Bomen kappen of rooien

Staat er een boom in de weg en wilt u deze kappen of rooien? Kijk dan of u een kapvergunning nodig heeft.

Voor kapvergunningen binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan voor hierbuiten.

Op onze webpagina over bomen kappen leest u hierover meer informatie.