(Bron: internetbode– Foto: Koutershof)

Binnen de gemeente Zundert bestaat in alle vijf de woonkernen het zogeheten
Huiskamerproject, opgezet voor thuiswonende 55-plussers die een gezellige dag met
leeftijdsgenoten willen doorbrengen.


Vrijwilligers organiseren voor hen op maandag 12 september een leuk programma.
In gemeenschapshuis Koutershof worden zij dan getrakteerd op muziek en zang onder het motto ‘Leut gaot bove un goei maol bukspek’ door Charles Luijten.

Mocht u willen komen, dan
graag aanmelden bij Surplus Welzijn Zundert, tel. (076) 597 2200.