(Bron/foto: Parochie Christus Koning)

De parochie Christus Koning is op 1 januari 2021 ontstaan middels een fusie van de 5 parochiekernen in de gemeente Zundert.

De naamgeving van de nieuwe parochie duidt op de oorsprong van het geloof, Christus zelf, die ook het begin vormt van deze nieuwe parochie. Het koningschap van Christus wordt niet gekenmerkt door macht, maar door de kracht van de liefde.
Het is de macht van de Liefde die uit het kwade het goede weet te halen, die een versteend hart kan verzachten, die vrede kan brengen in het bitterste conflict, die hoop kan ontsteken in de dichte duisternis.

Meer informatie over de Parochie Christus Koning vind je hier