(Bron/foto: gemeente Zundert)

Probeer dus te voorkomen dat er nog eet- of drankresten in je verpakkingen zitten. Als je eventuele inhoud eerst weggooit, wordt het recyclingproces (bij afvalstromen die gerecycled worden) niet verstoord. Het is slim afval eerst schoon te spoelen om stank te voorkomen.

In de loop van 2023 vinden er veranderingen plaats rond de inzameling van huisafval in onze gemeente. Wij proberen onze inwoners goed op weg te helpen naar deze nieuwe manier van inzamelen. Dit door tips te delen over het goed scheiden van afval.

Doel hiervan is het restafval in onze gemeente te verminderen. Restafval is de enige afvalstroom die niet gerecycled wordt. Samen werken wij toe naar de VANG-doelstelling. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. Afval goed scheiden is erg belangrijk op weg naar deze doelstelling.

Meer informatie over de veranderingen in onze afvalinzameling ➥ www.zundert.nl/afvalinzameling-2023.
Net als veelgestelde vragen ➥ www.zundert.nl/afvalinzameling-2023/veelgestelde-vragen.