(Bron/foto: gemeente Zundert)

𝗩𝗮𝗻𝗮𝘃𝗼𝗻𝗱 𝗶𝘀 𝗲𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗲𝘁 𝗕𝗲𝘀𝗹𝘂𝗶𝘁.

Tijdens deze vergadering behandelt de gemeenteraad de volgende punten:

Zonder debat:

▪️ Actualisatie Nota Bodembeheer

▪️Algemeen delegatiebesluit gemeente Zundert 2022

▪️ Vaststelling bestemmingsplan Kerkakkerstraat 18a te Rijsbergen

▪️ Richtlijnen legesverordening 2023

Met debat:

▪️ Verordening vertrouwenscommissie

▪️ Vaste arbeidsovereenkomst griffier per 18 oktober 2022

▪️ 1e bestuursrapportage Belastingsamenwerking West-Brabant 2022

▪️ Vaststellen algemene verklaring van geen bedenkingen

▪️ Gebiedsvisies Pannenhoef Oost, Breedschot, Raamberg + toelichting Zundert floreert

▪️ Omgevingsvisie Zundert (fase 4)

De vergadering vindt plaats in ons raadhuis en start om 20.00 uur. Je kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune.
Ook is deze live, online te volgen ➥ zundert.notubiz.nl.