(Bron/foto: Rucphenrtv.nl)

De jaarlijkse Vloeiweide-herdenking in Rijsbergen vindt dit jaar plaats op zondag 9 oktober 2022.

Om 10.30 start een herdenkingsbijeenkomst in de Bavokerk. Daarna volgt er een stille tocht naar het herdenkingsmonument op de Vloeiweide. Op 4 oktober 1944 vielen de Duitsers de radiopost in het boswachtershuis van familie Neefs aan. Daarbij kwamen 12 personen om het leven, waaronder moeder Neefs en drie van haar kinderen. Het drama is nog steeds in het geheugen van Rijsbergen gegrift.

Op de plaats waar de woning heeft gestaan herinnert de fundering van het huis en een gedenkteken aan de slachtoffers die door de Duitsers en hun Nederlandse handlangers werden omgebracht.

De stille tocht begint om 12.00 bij de toegangsweg naar de Vloeiweide, aan de Hellegatweg.
Vandaaruit loopt de stoet naar het monument op de Vloeiweide. Leerlingen van groep 7 en 8 van de St. Bavoschool te Rijsbergen, zangkoor Voluntate, Harmonie Sint Cecilia, de Bond van Wapenbroeders en een vertegenwoordiging van de Zundertse veteranen begeleiden de herdenking.