(Bron/foto: gemeente Zundert)

Zaterdagochtend was de eerste kinderconferentie.
De kinderraad, oud-kinderraadsleden en alle kinderen die zich hebben aangemeld voor de kinderraad, waren hiervoor uitgenodigd. Burgemeester, Wethouders en greenfluencers bespraken diverse onderwerpen zoals duurzaamheid, vergroenen, eenzaamheid enz. met de kinderen.

Hieruit ontstonden tal van goede ideeën, waarmee we aan de slag gaan!