(Bron: Zundertbreed-Christus Koning Parochie/ foto: voedselbank haaglanden ter illustratie)

De Parochiële Caritasinstelling van de Christus Koning Parochie in Zundert komt in actie voor de Voedselbank in Etten Leur. In deze moeilijke tijden doen steeds meer mensen, ook uit de Gemeente Zundert, een beroep op de Voedselbank. De Voedselbank geeft daarmee invulling aan wat Jezus in de Werken van Barmhartigheid van ons vraagt: ‘De hongerige voeden en de dorstige laven’.

Iedere week groeit het aantal mensen wat een beroep doet op de Voedselbank met tientallen tegelijk. Al meer dan 110.000 duizend mensen kloppen elke week aan bij de Voedselbank. Dit is een toename met 40% ten opzichte van begin 2022 en de vele vrijwilligers van de Voedselbanken verwachten in de winter een nog grotere toestroom. Ook in een welvarend land als Nederland is dit, in deze tijd van forse inflatie, helaas voor meer en meer mensen noodzakelijk. Om aan de grote vraag te kunnen blijven voldoen zijn er zorgen bij de medewerkers van de 172 Voedselbanken!!! in Nederland.

In de weekendvieringen van 19-26 en 27 november wordt in de Zundertse kerken een korte presentatie gegeven over de organisatie van de Voedselbanken. In de Kerk wordt dan een 2e collecte hiervoor gehouden t.b.v. de Voedselbank Etten-Leur waar ook onze inwoners gebruik van maken.

Het bestuur van de PCI Christus Koning nodigt alle inwoners van de vijf kerkdorpen uit om houdbare voedingsmiddelen te brengen naar de kerkdiensten. Dit kan vanaf een half uur voor aanvang van de vieringen.

De inlevermogelijkheden en de presentaties worden gehouden op de volgde data:

19 november viering om 17.00 uur Sint Willibrorduskerk in Klein Zundert.

19 november viering om 19.00 uur in de Sint Bavokerk in Rijsbergen.

26 november viering om 17.00 uur in de Sint Corneliuskerk in Achtmaal.

26 november viering om 19.00 uur in de OLV van Altijd Durende Bijstandkerk in Wernhout.

27 november viering om 11.00 uur in de H. Trudokerk in Zundert.