(Bron/foto: gemeente Zundert)

Afgelopen zaterdag organiseerde Thuisvester samen met de inwoners van het Boske in Rijsbergen een Burendag.

Ontmoeting en verbinding stond op deze dag centraal. Ook de ambassadeur van Rijsbergen was uitgenodigd om samen deze dag te vieren.

Er werd verteld over het plan in de Bremakker.

Bewoners hebben een initiatief ingediend in het kader van het Uitdaagrecht. Zij willen het beheer en onderhoud van het openbaar groen overnemen.

Het was een gezellige en geslaagde dag!

Wil je meer weten over het Uitdaagrecht?

Kijk dan op www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/uitdaagrecht