(Bron/foto: RBC Rijsbergen)

Geachte Sportvriend,

Hierbij zenden wij U de uitslagen en stand van de 10e Speelronde

Kampioenschap Driebanden Teams Rijsbergen 2023.

2e helft teamcompetitie Kampioenschap Rijsbergen driebanden-teams 2023.

2e speelhelft teamcompetitie driebanden Rijsbergen 2023.

met sportgroeten.

louis daemen

RBC Rijsbergen