(Bron/foto: Burgemeester Joyce Vermue)

Staat de viering van de landelijke Boomfeestdag al in de agenda? Op 16 november 2022 is Zundert gastgemeente voor de landelijke viering van de Boomfeestdag.

Een actueel maatschappelijk thema is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!

Vakmensen in de boomkwekerijsector werken dagelijks met bomen. Ze kweken en verzorgen ze, en op de Nationale Boomfeestdag planten kinderen bomen in steden, dorpen of bossen. De boomkwekerijsector is een essentiële schakel in het leveren van al die bomen. Dit jaar wil Stichting Nationale Boomfeestdag, samen met gastgemeente Zundert en Treeport BCT Partners BV, extra aandacht vestigen op deze sector. Er is namelijk een grote behoefte aan vakmensen. Door het enthousiasmeren van kinderen voor het vak streeft de stichting er naar om in de toekomst extra handen in de boomkwekerijsector beschikbaar te krijgen, zodat een nieuwe generatie kinderen nog voldoende bomen kan planten.

Het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is dan ook: “(met) Bomen Werken!”. Dit thema sluit naadloos aan op de lokale campagne ”Groen; Zeker doen!”, van de werkgroep onderwijs Coöperatieve Verenging Treeport in de gastgemeente Zundert.