(Bron/foto: Zundert Alert)

Er is een onbetrouwbare schoorsteenveger actief (geweest) in Achtmaal.

Er worden ‘woekertarieven’ gerekend voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Mocht u benaderd worden, dan is verstandig om hier verder niet op in te gaan.