(Bron/foto: Buurtpreventie)

Buurtpreventie in Klein Zundert kan wel een nieuwe impuls gebruiken. Dat was de insteek van initiatiefnemers Elly Roovers en Erik Voeten. In samenwerking met de stuurgroep van buurtpreventie Zundert werd daarvoor op maandag 19 december een bijeenkomst georganiseerd in café het Schuttershof in Klein Zundert. In voorbereiding op de avond waren in het dorp én buitengebied van Klein Zundert huis-aan-huis uitnodigingen bezorgd. Vele buurtbewoners hebben daarop gereageerd en waren op de bijeenkomst aanwezig.

Tijdens de avond werden de aanwezigen bijgepraat over de ambities van de gemeente; Zundert met buurtpreventie 100% dekkend te krijgen. Momenteel zijn 32 gebieden -zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de gemeente- actief in de gemeente, waarbij de bebouwde kom van Klein Zundert nog ontbreekt. In het buitengebied zijn momenteel diverse “officiële” whatsapp-groepen actief. Duidelijk werd dat er in de bebouwde kom van Klein Zundert al wel diverse onderlinge whatsapp-groepjes actief zijn, maar nog niet aangesloten. Hoe krijgen we ook deze mensen zo ver dat zij aansluiten bij de buurtpreventiegroepen van gemeente Zundert zelf. Belangrijkste voordeel hiervan immers is het korte lijntje met de wijkagenten zelf. Maar ook andere onderwerpen kwamen op de interactieve avond voorbij. De wijkagent zelf was overigens ook tijdens de avond aanwezig. Door hem werd een toelichting gegeven hoe politie en BOA’s te werk gaan.

We kunnen spreken van een succesvolle avond omdat er na de informatieavond vele inwoners van Klein Zundert zich hebben aangemeld bij buurtpreventie. Aanmelden voor WhatsApp kan uiteraard nog steeds via de website van Buurtpreventie Zundert via; https://buurtpreventiezundert.nl/aanmelden-whatsapp.