(Bron/foto: gemeente Zundert)

We hebben de Aan de Slag-Trofee voor Zundert Floreert gewonnen!!

Met Zundert Floreert willen we meerwaarde creëren in het buitengebied, samen met overheden, inwoners, ondernemers en organisaties.

We zijn trots op de veel mooie fysieke projecten, die uit Zundert Floreert voortgekomen zijn en nog meer in de gezamenlijke voorbereiding. Maar ook op wat je niet ziet: een cultuuromslag, het groeiend begrip en vertrouwen in elkaar en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat is de grootste winst. En dat beaamde ook Hugo de Jonge met de uitreiking van de Trofee.

Met grote dank aan onze partners: Dorpsraad Wernhout, Dorpsraad Klein Zundert, Achtmaal.info / Dorpsraad, Dorpsraad Rijsbergen, ZLTO Zundert-Rijsbergen, Treeport, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en veel anderen die hebben meegewerkt!

Kijk voor meer informatie op www.zundertfloreert.nl en www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.